Gepubliceerd door: Blue Sky Ergonomics Partners

Een Ergocoach team: Het optimaliseren van ergonomie en het verminderen van fysieke belasting door collega’s

In veel organisaties wordt de impact van de krapte op de arbeidsmarkt en ook de vergrijzing duidelijk merkbaar. Dit gaat hand in hand met uitdagingen in relatie tot o.a. de fysieke belasting/belastbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers. Als partner van Robidus helpt Blue Sky Ergonomics organisaties om risico’s met betrekking tot fysieke belasting in kaart te brengen, om vervolgens samen aan de slag te gaan en te zorgen dat mensen tot (en na!) hun pensioen vrij van fysieke ongemakken kunnen leven en werken. Éen van de succesvolle instrumenten is het opleiden van een groep medewerkers tot Ergocoach gebleken. Het concept heeft zich al jaren bewezen in de zorg en wordt nu ook steeds vaker geïmplementeerd in andere branches. Een preventie benadering die werkt!
Het idee is om enkele medewerkers op te leiden tot ergocoaches, die gezamenlijk het ergocoachteam voor ‘Fysieke Belasting’ vormen. Een ergocoach is een teamlid dat naast zijn of haar dagelijkse taken ook verantwoordelijk is voor het verbeteren van ergonomie, het juist inrichten van werkplekken, het optimaliseren van fysieke omstandigheden en het verminderen van fysieke belasting op de werkvloer. Deze ergocoaches moedigen bovendien medewerkers aan om meer variatie aan te brengen in hun houdingen en bewegingen. Preventie speelt hierbij een cruciale rol, met als doel de werkomstandigheden te verbeteren en zo werkgerelateerde klachten te voorkomen.

Deze ergocoaches zijn medewerkers die zich op de werkvloer bevinden. Als team zijn zij betrokken en toegewijd aan het verbeteren van ergonomische omstandigheden binnen de organisatie. Ze fungeren als coaches en begeleiders voor collega’s op de werkplek, dienen als voorbeeld en inspireren op de werkvloer. Ze streven naar verbeteringen in werkomstandigheden in de breedste zin van het woord, en richten zich op het creëren van een gezonde werkplek voor iedereen. Structurele aandacht dus voor gedragsverandering, bewustwording van ergonomie, fysieke belasting en gezond werken.

Voordelen voor uw organisatie zijn onder andere:

 • Verhoogde kennis onder medewerkers over correcte uitvoering van taken (tilwerk, cliënt/patiënt transfers, dragen, duwen, trekken en beeldschermwerk), optimale werkplekinstelling en -gebruik, en bevordering van het gebruik van beschikbare hulpmiddelen.
 • Ergocoaches begrijpen de werkvloer en spreken dezelfde taal als collega’s.
 • Ze kunnen collega’s trainen op gebied van gezond werken.
 • Ze bevorderen gezonde werkgewoonten en creëren bewustzijn door middel van praktische tips en haalbare doelen.
 • Dagelijkse aandacht voor gezond werken op de werkvloer.
 • Ze dragen bij aan het verankeren van gezond werken en het vergroten van draagvlak op de werkvloer.

Dit zal uiteindelijk resulteren in:

 • Vitale, gezonde en gemotiveerde medewerkers.
 • Meer werkplezier.
 • Verhoogde productiviteit.
 • Minder ziekteverzuim en daarmee lagere kosten.
 • Verminderde uitgaven aan externe adviesbureaus.
 • Duurzaam preventieve werking door voortdurende bijscholing en nascholing.

De werkgever dient daarbij te zorgen voor:

 • Een heldere communicatie richting de medewerkers dat men volledig achter het concept en de inzet van ergocoaches staat.
 • Toegang van ergocoaches tot deskundigen zoals oefentherapeuten en fysiotherapeuten.
 • Een passend beleid waarbij ergocoaches de nodige ondersteuning krijgen en tijd om collega’s te begeleiden en te trainen.

Blue Sky Ergonomics is partner van Robidus en ondersteunt organisaties bij de aanpak, maar vooral het voorkomen, van fysieke (over/onder)belasting door middels van adviestrajecten, training & opleiding. Daarbij leidt Blue Sky Ergonomics oefentherapeuten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten op tot werkplekadviseur middels een geaccrediteerde opleiding.