Spreker: Alja Sluiter

Workshop: "Veerkrachtig Bloeiend: Bouwen aan Mentale Kracht en Organisatorisch Succes"

Welkom in een wereld waar mentale weerbaarheid niet langer slechts een bijkomstigheid is, maar een essentiële bouwsteen voor organisaties. In een tijd waarin de eisen en uitdagingen binnen organisaties voortdurend evolueren, is het cultiveren van mentale veerkracht niet langer een optie, maar een dwingende noodzaak. Stel je eens een organisatie voor waarin elk individu gedijt in een omgeving die mentale vooruitgang omarmt en bevordert. Een omgeving waarin veerkracht niet alleen wordt gezien als een persoonlijke eigenschap, maar als een collectieve kracht die de kern vormt van wat we doen.

Over de workshop

Thema's workshop

In deze interactieve workshop krijg je antwoord op de volgende vragen: wat zijn de tastbare doelstellingen van mentale vooruitgang op organisatieniveau? Hoe vormt een organisatie die streeft naar mentale vooruitgang zich? En nog belangrijker, welke concrete stappen kunnen worden genomen om de mentale kracht van een organisatie te vergroten?

De opbrengst van deze workshop?
Door te investeren in de mentale weerbaarheid van je organisatie pluk je de vruchten van meer dan alleen een productieve werkomgeving. Er ontstaat ook meer werkplezier en het ziekteverzuim en het personeelsverloop nemen af. 

Maar niet alleen dat, deze investering legt een solide basis voor een bedrijfsimago dat straalt van positiviteit en betrokkenheid. Een organisatie die mentale gezondheid omarmt, trekt niet alleen talent aan, maar behoudt het ook. 

We nodigen je uit om deel te nemen aan deze workshop, waar mentale kracht het hoofdthema is en een vertaalslag gemaakt wordt naar de werkvloer.  Laten we gezamenlijk de weg banen naar een toekomst waarin organisaties gedijen door de kracht van (mentale) veerkracht.

Over de spreker

Alja Sluijter

Alja Sluiter is huisarts, kaderarts spoedzorg, beleidsmaker en leefstijlarts. Ook is ze medisch directeur bij Teladoc Health, met wie Robidus samenwerkt aan LifeCheck. De artsen, professionele coaches, voedingsdeskundigen van LifeCheck zijn exclusief geselecteerd voor onze services door Teladoc Health. Alja is veel bezig met wetenschap en leefstijlgeneeskunde. In haar podcast "Komt een man niet meer bij de dokter" praat ze met verschillende professionals over haar ambitie: de samenleving leefkrachtiger maken, zowel fysiek als mentaal.

"Het is mijn overtuiging dat de focus van het genezen van ziekten moet verschuiven richting preventie, zelfmanagement, positieve psychologie, het aanspreken van de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de mens. Wat ik als arts ambieer: de mens/organisatie inzicht geven in zijn of haar mogelijkheden richting meer vitaliteit en een gezondere leefstijl"