Spreker: Alja Sluiter

Workshop: "Veerkrachtig Bloeiend: Bouwen aan Mentale Kracht en Organisatorisch Succes"

Welkom in een wereld waar mentale weerbaarheid niet langer slechts een bijkomstigheid is, maar een essentiële bouwsteen voor organisaties. In een tijd waarin de eisen en uitdagingen binnen organisaties voortdurend evolueren, is het cultiveren van mentale veerkracht niet langer een optie, maar een dwingende noodzaak. Stel je eens een organisatie voor waarin elk individu gedijt in een omgeving die mentale vooruitgang omarmt en bevordert. Een omgeving waarin veerkracht niet alleen wordt gezien als een persoonlijke eigenschap, maar als een collectieve kracht die de kern vormt van wat we doen.

handouts presentatie

Over de spreker

Alja Sluijter

Alja Sluiter is huisarts, kaderarts spoedzorg, beleidsmaker en leefstijlarts. Ook is ze medisch directeur bij Teladoc Health, met wie Robidus samenwerkt aan LifeCheck. De artsen, professionele coaches, voedingsdeskundigen van LifeCheck zijn exclusief geselecteerd voor onze services door Teladoc Health. Alja is veel bezig met wetenschap en leefstijlgeneeskunde. In haar podcast "Komt een man niet meer bij de dokter" praat ze met verschillende professionals over haar ambitie: de samenleving leefkrachtiger maken, zowel fysiek als mentaal.

"Het is mijn overtuiging dat de focus van het genezen van ziekten moet verschuiven richting preventie, zelfmanagement, positieve psychologie, het aanspreken van de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de mens. Wat ik als arts ambieer: de mens/organisatie inzicht geven in zijn of haar mogelijkheden richting meer vitaliteit en een gezondere leefstijl"