De kracht van 50-plussers

Gepubliceerd door: Robidus Blog

Veel werkgevers zien het aannemen van 55-plussers als een risico. Ze zijn immers vaker ziek en minder productief. Maar is dat vooroordeel wel juist? De meeste werknemers moeten op hun 55ste nog minimaal 12 jaar werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Toch lijken ze dan al niet meer volwaardig mee te doen op de arbeidsmarkt. Dit feit wordt bevestigd door de hogere werkloosheid en vele berichten in kranten. 

55-plussers: de cijfers
De laatste 10 jaar groeide de arbeidsparticipatie van 55- tot 65-jarigen sterker dan in de andere leeftijdscategorieën. Volgens het CBS werkt in 2019 80% van de mannen in die leeftijdsgroep, van de vrouwen werkt 62%. Tien jaar geleden was dat nog respectievelijk 70% en 41%. Het aantal 55-plussers in onze maatschappij stijgt flink. De verwachting is dat er in 2021 ruim 300.000 meer 55-plussers op de arbeidsmarkt zijn.

Inzetbaarheid
Volgens opgave van UWV komt langdurige WW vooral bij 50-plussers voor en zijn bijna acht van de tien langdurig-WW’ers vijftig jaar of ouder. Ook de doorstroom vanuit WW naar bijstand is het hoogst voor de groep 55-plussers.

Het ziekteverzuim onder 55-plussers is in 2019 met 6,5% hoger dan het gemiddelde van 4,5%. Het blijkt dat er met name bij ouderen met chronische aandoeningen het percentage ziekteverzuim veel hoger is dan in de andere leeftijdscategorieën. Kijken we naar de leeftijdsgroepen zonder chronische aandoening dan is er relatief weinig verschil in verzuimpercentage tussen de diverse leeftijdsgroepen.

Met het stijgen van de leeftijd loopt ook de kans op arbeidsongeschiktheid toe, vanwege een grotere kans op gezondheidsproblemen. Zo’n 70.000 55-plussers heeft op dit moment een WGA-uitkering, dat is een derde van het totaal aantal WGA-uitkeringen. De recente instroom in de WGA laat een kentering zien: de eerste vier maanden van 2020 stroomden er 10% meer 55-plusser de WGA in dan in dezelfde periode in 2019. De stijging in de groep 25 tot en met 34 jaar was procentueel het hoogst met 25%.

Kennis, ervaring, loyaliteit en flexibiliteit 
Maar zijn deze cijfers reden tot ongerustheid over de positie van de ouderen op de arbeidsmarkt? Ziekteverzuim is slechts één factor, want wat te denken van de jarenlange werkervaring en opgebouwde kennis van ouderen? Reken maar eens uit welke kosten u moet maken om een nieuwe, jonge kracht in te werken en op het niveau te brengen van de ervaren, oudere kracht! Een voordeel van werken met ouderen is verder dat zij meestal niet meer gebonden zijn aan een druk huishouden of de zorg voor kinderen. Dit maakt ze flexibel inzetbaar. Ouderen zijn ook nog eens loyaal en zien hun werk mede als sociale bezigheid en nuttige invulling van de dag.

Financiële stimulans vanuit de overheid 
Omdat onze overheid al deze voordelen ook inziet, krijgt u als werkgever korting bij het aannemen van ouderen. Sinds 1 januari 2018 krijgen werkgevers drie jaar lang 6.000 euro (per jaar loonkostenvoordeel) voor een werknemer van 56-plus die vóór indiensttreding een werkloosheids- arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering ontving. Zet in uw loonaangifte de indicatie voor LKV oudere werknemer op ‘ja’ en uw voordeel wordt automatisch berekend.

Oudere medewerkers zouden daarom wel eens extra aantrekkelijk kunnen zijn! Vraag ze naar hun WW-verleden, zorg ervoor dat u hun doelgroepverklaring goed bewaart in uw personeelsadministratie en overweeg flexibele werktijden en de mogelijkheid tot parttime of thuiswerken. Kortom: doe moeite om ouderen zo lang mogelijk in uw organisatie te houden. Het loont.