OCA TopzorgGroep: Toonaangevende Zorg voor een Fitter Nederland

Gepubliceerd door: OCA

OCA (onderdeel van de TopzorgGroep) is een bedrijf dat bewezen effectieve mono-en multidisciplinaire programma's levert t.a.v. bedrijfszorg, letselschade en medisch specialistische revalidatie.

We bieden een landelijk dekkend netwerk van 38 vestigingen door het land heen met wie we samen onze zorg en diensten aanbieden. Daar zijn ook vestigingen bij van SRN en Medinello (welke al jaren dezelfde zorg en diensten leveren als OCA).

OCA/TopzorgGroep wil dichtbij de beste, meest complete betaalbare zorg & diensten bieden, gericht op de gewenste deelname aan de maatschappij. Zie dit in het licht van (eventueel gecombineerde) fysieke, psychische, sociaalmaatschappelijke, ADL en cognitieve problematiek. De deelname aan de maatschappij gaat bij bedrijfszorg vaak over "werken weer mogelijk maken en uitval van werk voorkomen".

OCA/TopzorgGroep wil daarmee Nederland fitter, gezonder en gelukkiger maken.

We bieden verschillende programma's aan m.b.v. verschillende zorgprofessionals (zoals fysiotherapeuten en psychologen) welke al naar gelang de behoefte variëren in duur van 1 consult met een advies tot een programma van 12 weken (of zo nodig in samenspraak met werkgever langer).

We streven ernaar om binnen maximaal 48 uur na de aanmelding contact te hebben met de klant voor het maken van een afspraak en binnen 2 weken te starten met de benodigde zorg en/of diensten. Als resultaat zijn we tevreden indien de vooraf SMART gestelde doelen op gebied van klant tevredenheid (van werkgever en werknemer), werkhervatting (indien onmogelijk in eigen werk, dan vervangend werk)en voorkomen van uitval van werk behaald wordt. Daarbij leggen we de lat zeker niet laag. OCA TopzorgGroep is gewend een tevredenheidsscore van minimaal 8,5 te behalen op deze resultaat gebieden.

Bij start en aan het eind evalueert OCA/TopzorgGroep haar doelen. In geval van 8 en 12 weeks programma's gebeurd dat ook tussentijds, zodat het programma op maat bijgestuurd kan worden mits nodig.