Prestatieladder Socialer Ondernemen

Gepubliceerd door: Robidus Blog

Heb je al een PSO-keurmerk? Deze vraag is voor werkgevers steeds relevanter. Met een PSO-keurmerk kunnen werkgevers aantonen in welke mate zij sociaal ondernemen. Hierbij richt Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) zich op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Dit is voor werkgevers zowel extern als intern interessant.

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers. Er zijn steeds meer investeerders, klanten en opdrachtgevers die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van hun samenwerkingspartners of klanten verwachten dat ze PSO-gecertificeerd zijn of voorrang geven aan gecertificeerde partijen bij het gunnen van een opdracht. Ook vinden medewerkers een inclusieve werkgever steeds belangrijker.

PSO-certificering 
PSO is ontwikkeld in samenwerking met TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), PSO-Nederland en diverse marktpartijen. Het is een meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt en daarmee een inclusieve werkgever is. Een PSO-certificering wordt in een groot aantal gemeenten al geaccepteerd in het kader van de invulling van de Social Return verplichtingen.

Traptreden van de PSO-ladder 
De PSO-ladder kent verschillende niveaus en certificeringsmogelijkheden. Werkgevers die nog niet voldoen aan de minimumeisen, maar toch willen instappen op de PSO-ladder, kunnen starten met de Aspirant-status. In dat geval dient er een plan van aanpak gemaakt te worden met daarin opgenomen hoe de werkgever binnen twee jaar minimaal de eerste trede bereikt. Werkgevers die bij de start al meer dan gemiddeld een bijdrage leveren en voldoen aan de kwalitatieve eisen, kunnen direct instappen op één van de drie treden.

Om te bepalen op welke trede een organisatie gecertificeerd wordt, moet in kaart gebracht worden hoeveel medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt er zijn in verhouding tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. Dit wordt de ‘directe bijdrage’ genoemd. Daarnaast wegen de inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven mee. Met deze ‘indirecte bijdrage’ komt de ketenstimulering op gang. De PSO kijkt niet alleen naar de kwantiteit (het aantal) plaatsingen, maar ook naar de kwaliteit ervan. Met andere woorden: wat doen werkgevers om de kans op een duurzame plaatsing te vergroten? Dit gebeurt op basis van kwalitatieve criteria die verwerkt zijn in de thema’s: passend werk, integratie, functionering & ontwikkeling en begeleiding.